Leon van Kouwen is Mathware Engineer bij Sioux LIME en houdt zich bezig met het ontwikkelen van algoritmes. Zijn collega’s delen zijn passie voor het oplossen van industriële problemen door middel van scherpe analyses en wiskundige methodes. Leon: ‘deze gelijkgestemdheid zorgt voor een ontzettend goede sfeer.’

'De wiskundige uitdaging, maakt het werk zo leuk'

Variatie en toepassingsgerichtheid

‘Bij het ontwikkelen van algoritmes kan je denken aan het opstellen van lastige vergelijkingen, analyseren van data, programmeren en fysisch modelleren’, vertelt Leon.

‘De variatie van projecten en de toepassingsgerichtheid is wat me erg aanspreekt in dit werk. Voor veel mensen is wiskunde niet vanzelfsprekend praktisch toepasbaar, maar bij Sioux wordt dit dogma weerlegd. Het geeft voldoening om iets dat begint met wat schetsen en formules op een whiteboard uit te werken tot een bruikbaar algoritme. Wanneer we een nieuw algoritme ontwikkelen, zien we dit vaak een paar maanden later al industrieel toegepast worden.’

Projecten met wiskundige uitdaging

Leon vervolgt: ‘Ik heb bijvoorbeeld gewerkt aan een project voor het nauwkeurig meten van bodemeigenschappen in kassen. Hierin heb ik meegedacht aan het opzetten van experimenten. De daaruit volgende resultaten heb ik geanalyseerd en deze leverden de inspiratie om betere modellen te kunnen opstellen. Daarnaast hebben we een zelflerend algoritme ontwikkeld die meetfouten kan corrigeren.’

‘Een ander project betrof de verbetering van machines die buizen in verschillende vormen buigt. Hierbij spelen 3D geparametriseerde curves en singulariteiten een belangrijke rol. Echt een wiskundige uitdaging en dat maakt het werk juist zo leuk.’